Zakázková kancelář:
+420 221 513 222, 333

MAXimální zabezpečení

bytů, chat, kanceláří, dílen, obchodů...

Detekce

a lokalizace úniku médií

z potrubí

On-line monitoring

a správa dopravních

prostředků, osob, zásilek

Popis systému SHERLOG

SHERLOG Security Car zajišťuje zabezpečení a vyhledávání odcizených jednostopých i dvoustopých vozidel, stavebních strojů, s tím že u vybraných typů zabezpečení si klient může aktivovat on-line monitoring pohybu vozidla včetně sledování chování řidičů a využití vozidla. V nabídce je rovněž služba elektronické knihy jízd.


Unikátnost systému SHERLOG Security je dána vlastní rádiovou sítí. Také je využívána v případě poptávky technologie GPS/GSM.


Za všechna slova ať mluví objektivní čísla statistiky - chráníme 25 tisíc automobilů a úspěšnost našeho systému vyhledávání odcizených vozů činí dlouhodobě více než 98 %, kdy vůz obvykle vrátíme do 2 hodin.


SHERLOG řada R je unikátní nezarušitelný systém pro vyhledávání odcizených vozidel postavený na vlastní rádiové síti. Základním prvkem systému jsou miniaturní vozidlové jednotky instalované skrytě vyškolenými techniky uvnitř vozidla. Vyhledávání zajišťuje vlastní vozový park vybavený radiovým zařízením, letadlo a non-stop Klientské centrum. Systém využívá vlastní infrastrukturu rádiových vyhledávacích bodů, které zajišťují spolehlivou lokalizaci ukradeného vozidla. Celý tým přímo spolupracuje s Policií České republiky. Pasivní zařízení SHERLOG R vyžaduje ohlášení odcizení vozidla, u aktivního zabezpečení (SHERLOG R PLUS, RS, RSG) při neautorizovaném pohybu vozidla, tzn. pohyb bez čipu, kontaktuje klienta samo Klientské centrum a v případě odcizení je zahájeno vyhledávání. U nejvyššího typu zabezpečení SHERLOG RSG, u něhož je poskytována služba i v zahraničí a na přání kniha jízd, SHERLOG jako jediná značka kombinuje technologii GPS/GSM s rádiovou technologií. V zahraničí se využívají sítě místních poskytovatelů přenosu dat.

 

SHERLOG VISION je systém zajišťující dohledání vozidla v případě jeho odcizení pomocí technologie GPS/GSM. Klient si může aktivovat monitoring pohybu vozidla. Výhodou systému je jeho komplexnost a kombinace těchto dvou služeb – kromě dohledu nad vozidlem poskytuje všechny informace nutné pro evidenci knihy jízd. Systém nabízí nastavení upozornění, která jsou následně koncovému uživateli zasílána dle zvoleného způsobu (telefon, email). Klient tak může sledovat stav a využití vozidla - spotřebu, počet ujetých kilometrů, identifikace typu jízdy, polohu a rychlost vozidla v reálném čase. Aplikace je uživatelsky jednoduchá a přístupná přes internetový portál na kterýkoliv počítač. Jednotka skrytá ve vozidle zajišťuje i zabezpečení vozidla, detekuje neautorizovaný pohyb a automaticky informuje non-stop pracující Klientské centrum, které prověří toto upozornění a případně zahájí vyhledávání odcizeného vozidla.