SHERLOG ATM
Spolehlivá ochrana před nechtěným výběrem hotovosti

Navržený systém poskytuje nezávisle na sobě několik informací o poloze sledovaného objektu – GNSS pozici, polohu dle GSM sítě a polohu získanou z vlastní rádiové sítě SHERLOG. Koncepce využití rádiové jednotky SHERLOG v kombinaci s GPS/GSM/GPRS, záložních zdrojů a komunikačních prvků s napojením na centrální dispečink operačního centra je v České republice naprosto unikátní.
Součástí zařízení je také záložní zdroj schopný zajistit všechny funkce jednotek po dobu minimálně 48 hodin po odpojení, nebo výpadku hlavního napájení.

  • Seismické čidlo odhaluje všechny druhy mechanických útoků
  • Pohybová čidla informují při pohybu bankomatu
bankomat
SHERLOG AID
Komplexní řešení pro podporu péče o seniory

Modulární produkt Sherlog AID umožňuje důstojné stáří a samostatnost a zajištuje klid členům rodiny, kteří nejsou ve stálém osobním kontaktu se seniorem. Pokud SHERLOG AID zaznamená narušení pravidelných návyků spojených s pohybem zasílá upozornění. Pomocí dalšího příslušenství Bluetooth je možné funkce rozšířit například o hlídání tepu, měření okolní teploty vzduchu. Veškeré tyto hodnoty jsou monitorovány a vyhodnocovány online, pokud některá měřená veličina překročí definovanou hodnotu vygeneruje se upozornění.

Největší výhodou tohoto zařízení je, že nevyžaduje žádnou obsluhu ze strany uživatele. Na rozdíl od S.O.S. tlačítek, přívěšků či hodinek není potřeba zajištovat pravidelné nabíjení ani kontrolovat, zda je uživatel používá.

  • Zobrazování dat o pohybu a dalších parametrech v reálném čase
  • Možnost hlídání více zařízení pod jedním účtem
senior
UNIVERZÁLNÍ KOMUNIKAČNÍ JEDNOTKA
Bezpečná komunikace a vyšší ochrana

Součástí každého systému zabezpečení je infrastruktura, kterou tvoří čidla, centrální dispečink, přenosové cesty a další součásti. Právě přenosové cesty jsou kritickou částí infrastruktury a současně jsou nejzranitelnějším místem celého systému zabezpečení, a to z důvodu možného výpadku, rušení, odposlouchávání, případně vnucování falešných poplachů. Zejména tyto faktory snižují nedůvěryhodnost a nespolehlivost celého systému zabezpečení chráněných objektů. Univerzální komunikační jednotka SHERLOG umožňuje rozšířit komunikační cesty poplachů z chráněných objektů na dispečink o neveřejnou, spolehlivou, nezarušitelnou a vysoce dostupnou rádiovou cestu, s vysokou mírou pokrytí a zabezpečení na území ČR. Rádiová komunikační jednotka významně zvyšuje spolehlivost zabezpečeného přenosu poplachů z chráněných objektů na dispečink.

  • Rádiové řešení, zcela nezávislé na GSM
  • Vysoká odolnost vůči rušení a napadení
residence
SHERLOG RADIO
Komunikační platforma pro SmartGrid/AMI
radio

Řešení SHERLOG Radio, je ověřená a spolehlivá komunikační platforma, umožňující energetickým podnikům vysoce efektivní inteligentní měření a řízení spotřeby. Platforma je vhodná pro všechny oblasti chytrých sítí od distribuce (SmartGrid, AMI, Load Management) až po koncového spotřebitele.

  • Interoperabilita – podpora multifunkčních měření a řízení (plyn, voda, elektřina)
  • Hlášení událostí a odečítání profilů z elektro/vodo/plynoměrů v reálném čase
JEDNOTKA GSM DO DŘEVA
GPS/GSM jednotka pro účely hlídaní dřeva a balíků slámy

Navrženo speciálně pro účely hlídání dřeva (palety, kmeny, klády, hranoly, atp.) a balíků slámy. Válcový tvar kapsle je uzpůsoben speciálně pro instalaci do otvoru vyfrézovaného sukovníkem. Speciální velikost pro umístění do Europalet. Zlepšená citlivost GPS pro spolehlivý chod s trvalým zastíněním vrstvou dřeva. Automatické zasílání polohy v nastavené periodě se odesílá přes GPRS. Při detekci pohybu v libovolné ose nebo při změně polohy GPS se vyvolá poplach. Přehledné sledování ve webové i mobilní aplikaci. Zasílání poplachů také formou SMS na zvolená čísla. Velký provozní teplotní rozsah -40 °C až +80 °C. Voděodolnost IP68.

  • Snadná instalace svépomocí
  • Dlouhá výdrž baterie

 

palety
Projekt na míru