Hlášení deliktního jednání

Dejte nám vědět

Hlášení deliktního jednání

Kontaktní údaje oznamovatele *

Odesláním formuláře souhlasím se Zásadami pro zpracování osobních údajů za účelem kontaktování společnosti SHERLOG Technology, a.s.

* Oznámení lze podat i anonymně, nicméně v této souvislosti je třeba upozornit, že bez identifikace oznamovatele, a tedy bez možnosti požádat jej o vysvětlení či doplnění informací uvedených v oznámení, se obvykle významně snižuje pravděpodobnost úspěšného vyšetření oznamované události. Všechny informace uvedené v oznámení budou důsledně vedeny jako důvěrné a budou chráněny před zneužitím. Oznamovateli je zaručena anonymita a ochrana před diskriminací v souvislosti s jeho oznámením, a to i v případě, že se oznámené podezření nepotvrdí. Nebudou tolerována žádná odvetná opatření proti oznamovateli ze strany jeho nadřízených, kolegů ani dalších osob. Na druhou stranu, úmyslné oznámení nepravdivých či zkreslených informací bude striktně postihováno v souladu s příslušnými právními normami.

* Skupina SHERLOG a CM se zavazují, že nebudou žádným způsobem vyhledávat elektronická data či jiné informace, které by mohly vést ke zjištění totožnosti anonymního oznamovatele.

Klientů si vážíme

×