Smluvní dokumentace
Informační dopis o přeměně společnosti SHERLOG Technology, a.s.
Obchodní podmínky SHERLOG Security platné od 1.10.2020
Příloha k obchodním podmínkám SHERLOG Security platné od 1.10.2020
Obchodní podmínky SHERLOG Trace
Ochrana osobních údajů
Personal Data Protection Principles
Zásady ochrany osobních údajů platné od 1.1.2018
Ostatní
Kompletní ceník SHERLOG SecurityCar -SIlver, Gold a Platinum
Kompletní ceník SHERLOG Moto 2.0
Vlastnosti a funkce systému GPS
Podmínky použití jednotky SHERLOG
Záruční podmínky jednotek SHERLOG a jejich příslušenství
Dokumenty
Etický kodex SHERLOG SE
Ethical code SHERLOG SE