Revize zařízení SHERLOG

Revize zařízení SHERLOG

Díky revizi Vám můžeme garantovat 100% funkčnost

Proč je pravidelná revize systému důležitá?

Proč je pravidelná revize systému důležitá?

Pomocí pravidelné revize jsme schopni provést pečlivou kontrolu systému, jeho kalibraci a případnou opravu. Díky kontrole jsme schopni garantovat plnou funkčnost systému na další rok.

Co může nastat, když nepřijedete se zařízením SHERLOG na pravidelnou roční revizi?

Co může nastat, když nepřijedete se zařízením SHERLOG na pravidelnou roční revizi?

Co může nastat, když nepřijedete se zařízením SHERLOG na pravidelnou roční revizi?

► Riziko neodeslání poplachu v případě neautorizované jízdy

► Riziko zeslabení signálu pro dohledání vozidla

► Riziko uvolnění jednotky a případného poškození

► Riziko nefunkčnosti záložního zdroje

► Riziko zbytečného vybítí autobaterie

► Riziko vybití baterie v autorizačním přívěsku

► Riziko neaktuálnosti kontaktů

Revize bez starostí

Revize bez starostí

Nemáte čas přijet na revizi? Nevadí. My přijedeme za vámi. Pro více informací volejte na +420 221 513 333 nebo pište na revize@sherlog.cz. Cena za jeden kilometr je 18 Kč bez DPH a samotná revize za 800 Kč bez DPH.

Kontrola odesílání poplachů
Kontrola odesílání poplachů
Kontrola záložního zdroje
Kontrola záložního zdroje
Měření signálu zařízení
Měření signálu zařízení
Kontrola autorizačního čipu
Kontrola autorizačního čipu

Povinnosti zákazníka

Povinnosti zákazníka

Na výzvu SHERLOGu přistavit chráněný předmět hlídání na dohodnuté místo k provedení pravidelné roční revize stavu Zařízení (v intervalu jednou za 12 měsíců), popřípadě na mimořádnou revizi stavu nebo opravy Zařízení.

V případě, že ZÁKAZNÍK v Kartě chráněného předmětu neudržuje aktuální a platné údaje (povinnost ZÁKAZNÍKA stanovená v čl. IV. písm. c) těchto OP) nebo se nedostaví k provedení pravidelné roční revize stavu Zařízení dle čl. IV. písm. d) těchto OP, bere ZÁKAZNÍK na vědomí, že službu systému SHERLOG Security nelze poskytnout řádně a včas. V tomto případě se nejedná o porušení povinností SHERLOGu založených SMLOUVOU nebo těmito OP a SHERLOG nenese žádnou odpovědnost za případné nedohledání předmětu hlídání.

Zákazník má povinnost předem oznámit
 NON-STOP Operačnímu centru jakékoli opravy, údržby a jiné činnosti, při kterých dochází k manipulaci s předmětem hlídání a následně oznámit ukončení těchto činností na předmětu hlídání (předání do servisu a vyzvednutí ze servisu aj.).

Dále také neprodleně oznámit NON-STOP Operačnímu centru jakoukoliv manipulaci s předmětem hlídání jako jsou odtah, vlečení vozidla, havárie, odpojení od baterie apod.

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Zanechte nám své číslo a my se Vám co nejdříve ozveme a domluvíme termín.

Klientů si vážíme

×