Dekarbonizace motoru
Nejlepší možnost pro Váš motor

Spalovací motory nikdy nevyužijí 100% paliva, které prochází celým systémem. Palivo, které se v systému nespálí, zůstává v motoru. Neefektivním spalováním motoru vzniká následně karbon (uhlíkové nánosy). Motor se začne karbonizovat, což se projevuje jako černý hrudkovitý povrch na stěnách motoru. 

 

Čištění pomocí vodíku

Dekarbonizace motorových částí se provádí za účelem odstranění usazenin, nánosu a povlaku. Z důvodu vstřikování paliva přímo do válců dochází u všech motorů ke kontinuálnímu nanášení karbonu nejen na stěny sacích kanálů, ventily, na spalovací prostor a svíčky, ale i na EGR ventil, filtr pevných částic a katalyzátor. Čištění přímo pomáhá nižší spotřebě paliva, emisím a kouřivosti a šetří nákladné a často vyměňované díly vozidla.

Výhody dekarbonizace motoru
Proč provést dekarbonizaci motoru?
Výhody jsou okamžité, znatelné a dlouhodobé.

    Zvýšení životnosti motoru a komprese

    Snižuje hlučnost a vibrace motoru

    Prodlužuje životnost


 

    

   Snižuje kouřivost, emise 

    Obnovuje funkci trysek

    Snižuje spotřebu paliva

Cena Dekarbonizace

 

Reference
Referenční spolupráce - hodnocení projektů

Vozidla ČP Security najezdí ročně desetitisíce kilometrů při velké zátěži. Každoročně klesal jejich výkon a rostly náklady na správu vozového parku...

Číst více »

Naši zaměstnanci jezdí po celém světe. Kde to jde, jezdíme služebními vozy a tak je pro nás důležité, aby služební auta bez problémů zvládala cesty...

Číst více »

V naší společnosti zabývající se vývojem webových a mobilních aplikací se potřebujeme často osobně setkávat s klienty a proto potřebujeme být mobilní...

Číst více »

Po dekarbonizaci hydrogenem jsem pozoroval změkčení chodu motoru, snížení spotřeby paliva a větší "zátah". Na základě objektivního měření na stanici...

Číst více »
motor
OBNOVENÍ VÝKONU MOTORU
Hlučnost
SNÍŽENÍ HLUČNOSTI
oco
SNÍŽENÍ EMISÍ
palivo
SNÍŽENÍ SPOTŘEBY PALIVA
Mám zájem
Chcete se dozvědět více nebo rovnou domluvit termín? Vyplňte nám přiložený formulář a my se Vám do jednoho pracovního dne ozveme. Pokud nechcete čekat, zavolejte nám na číslo 221 513 241.
Časté dotazy
Proč bych měl motor dekarbonizovat?
+

Při spalování paliva v motoru vznikají částice sazí, které tvoří usazeniny ve spalovací komoře, na hlavách pístů, nasávacích a výfukových ventilech, na stěnách válců, zapalovacích svíčkách a vstřikovačích. Za spalovací komorou se částice sazí dostávají do dalších částí vozidla (EGR ventil, filtr pevných částic), na které mají usazeniny negativní vliv a dochází tak k jejich rychlejšímu opotřebení a následným poruchám. Navíc určité množství částic, které se neusadí na žádné součásti nebo ve filtru, odcházejí výfukovým systémem do atmosféry a znečišťuje životní prostředí, které má negativní dopad na lidské zdraví.      
Uvedeným nežádoucím vlivům lze předejít dekarbonizací.

Jak to funguje, je to bezpečné?
+

Dekarbonizaci provádíme nejbezpečnější metodou, bez pomoci tekutých chemických přípravků.
Po dobu cca 30-ti minut přidáváme do sání motoru směs vodíku a kyslíku.
Vodík je na základě své povahy výjimečný katalyzátor; snadno váže jiné chemické prvky a vytváří sloučeniny. Proto se často používá v různých průmyslových odvětvích. V případě použití ve spalovacích motorech reaguje vodík s částicemi sazí a vytváří novou chemickou sloučeninu, avšak v plynném skupenství. Díky tomu je velmi účinný při odstraňování sazí a tato nová sloučenina se nehromadí na žádné části motoru nebo filtru, ale prochází výfukovým potrubím a uvolňuje se do ovzduší. Proces dekarbonizace nemá na motor žádný negativní vliv. Nemusíte se tedy obávat jakéhokoliv poškození motoru.

Poznám nějak dekarbonizaci jako řidič?
+

Rozdíl opravdu poznáte.

Dojde k výraznému snížení množství škodlivých výfukových plynů a jejich negativního dopadu na životní prostředí.

Dojde k obnovení výkonu motoru na téměř tovární hodnoty, jsou-li v pořádku důležité součásti a systémy vozidla/motoru.

Dojde ke snížení spotřeby paliva při stejných jízdních režimech a podmínkách.

Dojde ke snížení nákladů na údržbu vozidla a prodloužení životnosti jeho součástí a systémů.

Dojde ke klidnějšímu a účinnějšímu chodu motoru.

Jak poznám, že je třeba dekarbonizaci provést na mém autě?
+

Dekarbonizaci je dobré provádět každých 15-25 tisíc najetých kilometrů v závislosti na stylu jízdy a podmínkách. Roli hraje také to, zda vozidlo jezdí krátké či dlouhé trasy.

Kolik dekarbonizace stojí a jak dlouho trvá?
+

Dekarbonizace trvá 30 - 60 minut.

Kde dekarbonizaci provádíte?
+

Dekarbonizaci provádíme na pobočkách v Praze v ulici Limuzská 14, Brně v ulici Koliště 67a a Liberci v ulici Klicperova 224/4.