Oznámení o změně obchodních podmínek SHERLOG Security

Aktuality

Vážený zákazníku, 

V souladu s ustanovením článku XIV. písm. c) Obchodních podmínek systému SHERLOG Security (dále jen „OP“), si Vám dovolujeme oznámit vyhlášení aktualizovaného znění OP, které nabývají účinnosti dne 8. dubna 2022. Vzhledem k nynější situaci na Ukrajině a s tím souvisejících sankcí vůči Ruské federaci a Bělorusku jsme nuceni přistoupit k vyjmutí uvedených zemí ze seznamu zemí, ve kterých poskytujeme službu dohledání odcizených vozidel. S účinností od 8. dubna 2022 tak na území Ukrajiny, Ruské federace a Běloruska neposkytujeme službu dohledání odcizených vozidel tak, jak je definována v čl. I., bod 1., písm. h) aktuálních OP. Touto změnou nedochází ke změně textace samotných OP, ale je pouze upravena příloha, na kterou se v čl. I., bod 1., písm. h) aktuálních OP odkazuje. 

Nové znění uvedené přílohy naleznete zde

Pokud s navrhovanými změnami v OP nesouhlasíte, máte právo kdykoli před datem jejich účinnosti písemně vypovědět konkrétní smlouvu mezi Vámi a společnosti SHERLOG SE.

S pozdravem 

SHERLOG SEZpět

Klientů si vážíme

×