Oznámení o změně obchodních podmínek SHERLOG Trace

Aktuality

V Praze dne 21. března 2024

Vážený zákazníku, 

v souladu s ustanovením článku VI. písm. e) Obchodních podmínek systému SHERLOG Trace (dále jen „OP“), si Vám dovolujeme oznámit vyhlášení aktualizovaného znění OP, které nabudou účinnosti dne 22. dubna 2024. Změny se týkají článku II. Práva, závazky a odpovědnost SHERLOGu, ve kterém se na konci uvedeného článku doplňuje nový odstavec následujícího znění:  

ZÁKAZNÍK bere na vědomí, že v průběhu poskytování Služby dochází i ke zpracování jiných údajů než jeho údajů osobních (tj. osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR). Jde zejména o anonymní poziční údaje/data (tj. online údaje poskytované o Jednotce v místě a času). Podpisem těchto OP pak ZÁKAZNÍK uděluje SHERLOGu souhlas s jejich dalším zpracováním a nakládání s nimi. Tento souhlas je ZÁKAZNÍK oprávněn kdykoliv odvolat, a to oznámením na tuto emailovou adresu SHERLOG: podpora‌‌M‌‌sherlog.cz.

V průběhu poskytování služby SHERLOG Trace může docházet ke zpracování i jiných údajů než osobních údajů (tj. osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR) a z uvedeného důvodu je nutné je identifikovat a nastavit pravidla pro nakládání s nimi. Nové znění OP pak naleznete www.sherlog.cz/ke-stazeni.


Pokud s navrhovanými změnami v OP nesouhlasíte, máte právo kdykoli před datem jejich účinnosti písemně vypovědět konkrétní smlouvu mezi Vámi a společností SHERLOG Technology, a.s.

S pozdravem 

SHERLOG Technology, a.s.Zpět

Klientů si vážíme

×