Jak to funguje?
detekce
Unikátní detekce úniku

Detekce úniku vychází z metody časově souběžného měření tlaku s vysokou četností v různých místech.

monitoring pipelines
Online datové dispečerské centrum

Server s unikátním vyhodnocovacím systémem lokalizuje místo úniku a upozorní na problém.

environment
Šetříme přírodu i peníze

Ochrana proti ilegálním odběrům, ztrát z úniků poškozením a následkům ekologických havárií.

 

 

Detekce a lokalizace úniků medií z potrubí

SSP II je prověřený online systém včasné detekce úniků z potrubí nezávisle na druhu média (ropa, voda, plyn,…) a typu potrubí. Systém detekuje již malé úniky od velikosti porušení potrubí od 2-3 mm a je schopen lokalizovat místo úniku v řádech desítek metrů do několika desítek sekund.

Pro více informací navštivte oficiální web:

Pipelines.cz

Video
Reference
Systém SSP I zaveden na kondenzátovodu v Rusku.
Číst více »
Realizace pilotu SSP II, ropovod frakce I, UFA (Rusko)
Číst více »

Systém SSP II zaveden na ropovodu DN 500 a DN 300.

Číst více »

Kolektor mezi depem autocisteren a centrálním skladem LPH – indikace úniku systémem SSP – médium Jet A1 – 1. etapa

Kolektor mezi stáčištěm a...

Číst více »