Média
29.08.2023

Alarmující trend vzrůstajícího počtu krádeží vozidel v Česku

Česká republika se v posledních několika letech potýká s alarmujícím trendem zvyšujícího se počtu krádeží osobních vozidel. Majitelé automobilů však mohou klidně spát díky zabezpečovacímu systému SHERLOG, který odcizené vozidlo dohledá do 90 minut.

I přes neustále se vyvíjející technologický pokrok, díky kterému mají majitelé vozidel k dispozici několik způsobů ochrany svých automobilů, statistiky Policie ČR poukazují na znepokojivý trend. Po několika letech relativního klidu počty odcizených vozidel opět začínají stoupat. Narůstající počty krádeží automobilů mohou mít kořeny v různých faktorech, mezi něž se řadí rozvíjející se technologické prostředí, které lupičům paradoxně umožňuje obejít i ty nejmodernější bezpečnostní systémy.

Rostoucí počty krádeží automobilů způsobují několik důsledků, které mají negativní vliv na společnost. Majitelé odcizených vozidel čelí obrovským finančním ztrátám spojeným s jejich nákupem nebo půjčením. Zároveň se zvyšuje poptávka po pojištění vozidel, která může mít z dlouhodobého hlediska za následek růst pojistných sazeb. Krádeže bývají často spojeny s dalšími trestnými činy, jako jsou ozbrojené loupeže, což zvyšuje obavy z násilí a nebezpečí.

Rapidní změny v mapě kriminality

V minulém roce se kriminalita nečekaně zvýšila o celých 18,8 % ve srovnání s rokem 2021. Tento obrovský skok ve statistikách www.kriminalita.policie.cz je pravděpodobně důsledkem postupného uvolňování protipandemických opatření, které tak vytvořilo příhodné podmínky pro zvýšení trestné činnosti. Jeden z nejviditelnějších vzestupů se týká právě majetkové kriminality, jež vykázala znepokojující nárůst o 29,2 %.

Ke krádežím automobilů a věcí z nich aktuálně nejvíce dochází v Praze, ve Středočeském kraji a Libereckém kraji u polských hranic. Tento fakt dokazuje, že ke krádežím majetku dochází jak ve velkých městech s hojným pohybem osob, tak i v opuštěnějších oblastech, kde mají pachatelé více příležitostí. Tento zdánlivý paradox naznačuje, že krádeže nemají geografických hranic, a je tedy třeba se chránit v každém případě.

 

Zdroj: Garaz.cz

Klientů si vážíme

×